Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 18.25 B00, D07, D08

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
18.25
Tổ hợp môn
B00, D07, D08