Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Cần Thơ

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 16.25 A00, B00

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
A00, B00