Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 20 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08