Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Cần Thơ

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15 A00, A02, B00, B08

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, B08