Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Cần Thơ

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15.75 A00, A02, B00, B08

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15.75
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, B08