Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Tây Đô

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08