Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620113 16 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620113
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08