Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Cần Thơ

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620113 15.25 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7620113
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07