Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Cần Thơ

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620113 15 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7620113
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07