Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Cần Thơ

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620113 19.5 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620113
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08