Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kiên Giang

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 14 A00

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00