Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 18.66 A00, B00, C15, D01

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
18.66
Tổ hợp môn
A00, B00, C15, D01