Thứ hai, 20/3/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 16 A00, B00, C15, D01

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, C15, D01