Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 19.5 A02, B00, D07, D08

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A02, B00, D07, D08