Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Cần Thơ

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 15 B00

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00