Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Cần Thơ

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 15 A02, B00, B08, D07

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D07