Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 21.7 A00, B00, C15, D01

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A00, B00, C15, D01