Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 19.7 A00, B00, C15, D01

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
19.7
Tổ hợp môn
A00, B00, C15, D01