Thứ năm, 23/9/2021
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 16 A00, B00, C15, D01

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, C15, D01