Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Tiền Giang

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 15 A00, A01, B00, B08

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B08