Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Tiền Giang

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 18 A01, B00, B08

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, B00, B08