Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 17 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08