Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Cần Thơ

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 16 B00, B08

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B00, B08