Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Cần Thơ

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 18.55 B00, B08, D07

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
18.55
Tổ hợp môn
B00, B08, D07