Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Cần Thơ

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 23 B00, D07, D08

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
B00, D07, D08