Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Cần Thơ

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 15 B00, D07, D08

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, D07, D08