Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103C 25.8 C00

Mã ngành
7810103C
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
C00