Chủ nhật, 26/6/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103C 26.5 C00

TTNV <=4

Mã ngành
7810103C
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
TTNV <=4