Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Đồng Nai

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 20.8 A00, A01, B00

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
20.8
Tổ hợp môn
A00, A01, B00