Thứ tư, 7/12/2022

Đại học Đồng Nai

Mã trường: DNU Đồng Nai

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.085

  1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
  2. Xét học bạ lớp 12

Điểm chuẩn