Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 18.75 A00, A01, A04, D01

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
18.75
Tổ hợp môn
A00, A01, A04, D01