Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Cần Thơ

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 25.25 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07