Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Cần Thơ

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 16.25 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07