Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Cần Thơ

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 20.45 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
20.45
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07