Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103PH 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7810103PH
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01