Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kiên Giang

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 16 A00, A01, B00, D07

Điểm chuẩn xét theo học bạ

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07
Ghi chú
Điểm chuẩn xét theo học bạ