Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Kiên Giang

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 14 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07