Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 16 A00, B00, C05, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, C05, D07