Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Mở Hà Nội

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 17.25 A00, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A00, B00, D07