Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Mở Hà Nội

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 16.35 A00, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
16.35
Tổ hợp môn
A00, B00, D07