Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Tiền Giang

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 18 A01, B00, B08

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, B00, B08