Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tiền Giang

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08