Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Nha Trang

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 16 A00, A01, B00, D07

Tiếng anh >4.0

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07
Ghi chú
Tiếng anh >4.0