Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Nha Trang

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 17 A01, D01, D07, D90

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D90