Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 22.1 A00, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
22.1
Tổ hợp môn
A00, B00, D07