Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 19.25 A00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
A00, D07