Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 25.15 A00, B00, D07

TO >=8.4; HO >=7.5; TTNV<=5

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
TO >=8.4; HO >=7.5; TTNV<=5