Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 21.25 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08