Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 21 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08