Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Công nghiệp TP HCM

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 23 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90