Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 19.25 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90