Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Công nghiệp TP HCM

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 20 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90