Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 17 A00, B00, C08, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, C08, D07