Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 21 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07