Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 22.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07