Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 28 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07