Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 23.25 A00, B00, C02, D01

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01