Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15.5 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08