Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 21.75 A00

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00