Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08