Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Tây Đô

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15 A00, A01, A02, C01

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, C01