Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 24.87 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
24.87
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07