Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 25.05 A01, D01, D07

Toán >=7.8 NV<=3

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=7.8 NV<=3