Thứ ba, 3/10/2023
Đại học Phạm Văn Đồng

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 15 A00

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00