Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Nha Trang

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 16.5 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07