Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nha Trang

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 16 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07