Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 24.55 A00, A01

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
24.55
Tổ hợp môn
A00, A01