Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 25.65 A00, A01

TO >=8.4; LI >=8.25; TTNV <=1

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
25.65
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=8.4; LI >=8.25; TTNV <=1