Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01