Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 20.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
20.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07