Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 21.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
21.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07