Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 28.5 A00, A01, C01

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01