Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 29.9 A00, A01, C01

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
29.9
Tổ hợp môn
A00, A01, C01