Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01