Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 25.5 A00, A01

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01