Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 23.1 A00, A01

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A00, A01