Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101PH 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850101PH
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01