Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Hàng hải Việt Nam

Quản lý hàng hải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840106D129 23.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7840106D129
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01