Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Hàng hải Việt Nam

Quản lý hàng hải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840106D129 24 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7840106D129
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01