Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Hàng hải Việt Nam

Quản lý công trình xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201D130 21 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580201D130
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01