Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Cần Thơ

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620115 22.35 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7620115
Điểm chuẩn
22.35
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01