Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Cần Thơ

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620115 16 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7620115
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01