Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Cần Thơ

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620115 17.5 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7620115
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01