Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Cần Thơ

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620115 26 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7620115
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01