Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Nông Lâm TP HCM

Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620114 21 A01, D01

Mã ngành
7620114
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D01