Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620114 17 A00, A01, D01

Mã ngành
7620114
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01