Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Công đoàn

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 24.8 A00, A01, D01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01