Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 22 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01