Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 17 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01