Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Mở TP HCM

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 26.25 A00, A01, C03, D01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C03, D01