Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Mở TP HCM

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 25 A00, A01, C03, D01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, C03, D01