Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Hoa Sen

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 15 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09