Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Hoa Sen

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 16 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09